ข่าวสารและกิจกรรม

ม.บูรพา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมหารือ แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – ม.บูรพา
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก
ม.บูรพา ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประชุมนัดแรก C-อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (C-อพ.สธ.) ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2565 (2 มี.ค.65)
ม.บูรพา แม่ข่ายคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ภาคตะวันออก
จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. พร้อมขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก

ม.บูรพา ร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ม.บูรพา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายC-อพ.สธ.

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ประจำปี พ.ศ.2563

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ลงพื้นที่สระแก้ว เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สมาชิกในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ย้ำ”ให้ความสำคัญกับเครือข่าย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ

-โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา -โครงการวิจัยสร้างสรรค์การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา -นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน ด้านบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

RSPG-สถานีบูรพาคืออะไร

RSPG-สถานีบูรพา คือฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากการสำรวจของนักวิจัยหลากหลายสาขา จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ อพ.สธ. ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลจาก RSPG-สถานีบูรพา

 

นักวิจัย ม.บูรพา ค้นพบหอยทากจิ๋ว ที่เล็กที่สุดในโลก พาสำรวจถ้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับรายการ “ธรรมชาติ มาโชว์” ตอน โลกใบจ้อย ของหอยตัวจิ๋ว ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายนนี้ เวลา 18.35 น. ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ว่าในถ้ำ ภูเขาหินปูน มีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ที่รอให้เราได้ทำความรู้จัก รวมถึงเจ้าหอยตัวจิ๋วๆ ที่เรียกว่า หอยจิ๋วถ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดไม่ถึง 1 มิลลิเมตรเท่านั้น ในประเทศไทยยังมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหอยจิ๋วถ้ำน้อยมาก
ท่านสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9Kj4Vu1Ry9k
 
หมายเหตุ : รายการนี้ได้มีการถ่ายทำตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

โมบายแอพลิเคชัน (mobile application) สำหรับจัดจำแนกหอยทะเลฝาเดียว

ว่าด้วยเรื่องของหอย….นักวิจัย ม.บูรพา พัฒนาโมบายแอพลิเคชัน (mobile application) สำหรับจัดจำแนกหอยทะเลฝาเดียว (เวอร์ชั่นแรก) Thai Marine Shells Identification สำหรับระบบ android และ Shell ID app สำหรับระบบ ios ซึ่งเป็นแอพลิเคชันแรกของประเทศไทย

👉โดยแอพลิเคชันดังกล่าวสามารถใช้จัดจำแนกหอยทะเลฝาเดียว จากภาพถ่ายตัวอย่างจริง ที่ถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ และประมวลผลผ่านคลังข้อมูลในระบบ ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดจำแนกหอยทะเลฝาเดียวได้จำนวน 80 ชนิดโดยประมาณ แอพนี้ออกแบบมาสำหรับบุคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจในเรื่องของหอย ได้ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

👉ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวรัตนวดี ฑีฆะวงษ์ ผู้ร่วมวิจัย